czwartek, 19 kwietnia 2018

Numer/Issue 4/2018(153), Kwiecień 2018/ April 2018 mutacja/edition 1

IX Parada Postaci Literackich


Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Paradzie Postaci Literackich, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniu 24 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz. 10.00 - 12.00 w Częstochowie.
Parada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.


Planowany przebieg Parady:  10.00 Powitanie zgromadzonych na początku III Alei NMP przy ul. Pułaskiego, sprawdzenie listy obecności zgłoszonych szkół i przedszkoli;

10.10 Formowanie kolumny marszowej naprzeciwko OKF Iluzja, jako pierwsza z transparentem Parady stoi Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, pozostali uczestnicy wg. zgłoszeń;

10.20 Rusza kolumna Parady i maszeruje przez III Aleję NMP;

10.30 Przekroczenie pasów i wejście na Plac Biegańskiego, skierowanie się pod Ratusz;

10.35 Powitanie Gości na Placu Biegańskiego;
 
10.45 Przedstawienie Idei Światowego Dnia Książki - uczniowie SP 53;
10.55 Parada Postaci Literackich oraz konkursy;
 
 11.30 Wspólne piosenki o książkach i czytaniu;

11.40 Ogłoszenie wyników w konkursach i wręczenie nagród;

11.45 Wręczenie certyfikatów udziału i wspólna pamiątkowa fotografia;

12.00 Pożegnanie.

Do udziału w Paradzie zapraszamy grupy przedszkolne i klasy uczniowskie pod opieką nauczycieli    i rodziców.

Kontakt z organizatorami i zgłoszenia grup:
 - Anna Hiller - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM"  w Częstochowie, hiller@womczest.edu.pl;
- Renata Sowada – Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie, klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.

 Informacje nt. Parady: 
- blog Sekcji Bibliotekarskiej ZNP:  http://bibliotekarska.cba.pl/ ;
 - strona internetowa Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie: http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/ix-parada-postaci-literackich/Tu dostępny regulamin i karta zgłoszenia uczestnictwa.

Organizatorzy: Sekcja Bibliotekarska ZNP, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM", Wydział Edukacji i Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Bibliotekarz Roku 2017


Trwa II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2017 organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Miło nam poinformować, iż w gronie 15 finalistów, a w ich gronie Śląski Bibliotekarz Roku 2017 pani Maria Kycler, starszy kustosz dyplomowany  Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. To również Przewodnicząca Zarządu Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach.

Strona, na której zamieszczono sylwetki wszystkich laureatów wojewódzkich jest dostępna pod adresem:
http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=19758
Aby zagłosować, należy najpierw zarejestrować się w serwisie SBP, a po aktywacji konta - zalogować się i oddać głos.
Prosimy o głosowanie na panią Marię do 6 maja.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

 Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach miało miejsce   15 lutego 2018 r. w Siedzibie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11. Temat spotkania szkoleniowego  "Ruch kadrowy w oświacie". Obecni byli pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz pan mec. Tomasz Kędra.

20 marca 2018  podczas  XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu  , którego współorganizatorem była Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP,  ogłoszono V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach oraz VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli  "Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie"  pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

22 maja 2018r. (wtorek) o godz.12.00 odbędzie się szkolenie dla członków Sekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej  (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sportowców 3.

Natomiast od godz. 13.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w  III Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śląskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej  (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sportowców 3.


 Informacje stronie Sekcji .

IX Sesja Popularyzatorska w Domu Poezji

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej, która odbędzie się 16 maja (środa) 2018r. w godz. 13.30 - 15.30 w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie. Tegoroczny temat Sesji to "Twórczość Zbigniewa Herberta w szkole i bibliotece".

Podobnie, jak w latach ubiegłych przedsięwzięcie odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska odbędzie się w ramach Tygodnia Bibliotek 2018 oraz  z okazji Roku Zbigniewa Herberta.

Cele: promowanie działań bibliotek i szkół; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych; integracja środowiska nauczycieli; rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Uczestnicy: bibliotekarze, pracownicy muzeum, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, zaproszeni goście.

Planowany przebieg Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej:
13.30 Powitanie uczestników i gości
13.45 Prezentacja działań
14.30 Seminarium w ogrodzie
15.15 Podsumowanie i zamknięcie Sesji.
Udział w Sesji jest nieodpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.

Osoby chętne do prezentacji działań proszone są o przesłanie informacji wraz z danymi uczestnika i reprezentowanej przez niego instytucji do 8 maja 2018r. na adres: klementinum@autograf.pl lub tel. 603 210 490; Renata Sowada.

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie


 22 lutego 2018r. (czwartek)  w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie miało miejsce szkolenie "Dokumentacja pracy bibliotecznej", w którym uczestniczyło blisko 20 osób.

 20 marca 2018  z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej ZNP zorganizowane zostało   XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu   przy ul. Plebiscytowej 9.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach i przedsięwzięciach czytelniczych przygotowanych przez Sekcję w następujących terminach:

 - 24 kwietnia 2018 (wtorek) godz. 10.00 - 12.00 IX Parada Postaci Literackich w Częstochowie, III Aleja NMP i Plac Biegańskiego (Konkursy regionalne dla uczniów "Najpiękniejsza postać literacka" oraz "Najciekawszy transparent promujący czytelnictwo"; współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN "WOM"  i Szkołą Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie);

- 16 maja 2018 (środa) godz. 13.30 IX Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie  (ogłoszenie XII Powiatowego Konkursu dla Uczniów na Prezentację Multimedialną "Wszystko o Bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie oraz X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla Uczniów "Pamięci Haliny Poświatowskiej" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Częstochowy; współpraca z Muzeum Częstochowskim, Oddziałami Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie);

- 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 10.00 -13.00 XI Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Al. NMP 22 (Konkurs "5 pytań"; współpraca z Biblioteką Publiczną, Oddziałami TNBSP i SBP, Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie);

- 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 14.00 Warsztaty szkoleniowe i podsumowanie roku szkolnego 2017/ 2018 w działaniach Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.

Udział w szkoleniach i przedsięwzięciach Sekcji jest nieodpłatny; uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt - ubezpieczenie we własnym zakresie; uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

 Zapraszamy do aktywnej współpracy z Sekcją.
Kontakt z  R. Sowadą, przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej ZNP: klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.

Więcej informacji nt. Sekcji Bibliotekarskiej ZNP znajdą Państwo na blogu Sekcji.