niedziela, 20 maja 2018

Numer/Issue 5/2018(154), Maj 2018/ May 2018 mutacja/edition 1

IX Parada Postaci Literackich

Parada miała miejsce 24 kwietnia 2018r. w centrum Częstochowy.IX Parada Postaci Literackich, której patronował Prezydent Miasta Częstochowy, przygotowana została z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Przedszkolaki i uczniowie pod opieką nauczycieli i rodziców przemaszerowali III Aleją NMP, a na Placu Biegańskiego pod Ratuszem zaprezentowali swoich ulubionych bohaterów.
W Paradzie uczestniczyli uczniowie częstochowskich szkół  podstawowych: 10 w ZS-P 2, 14, 17, 22, 29, 31, 33, 39, 42, ZS-P 1 (SP 40), 53, Prywat. Lingiwst. SP i G; ponadpodstawowych: ZST, VIII LOS; specjalnych: Branżowej Szkoły Specjalnej I St. w ZSZS im. M. Grzegorzewskiej, SOSW 5; uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach; Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach oraz wychowankowie przedszkoli: 23 oraz spec. 24. W barwnym korowodzie uczestniczyło 429 uczniów i 50 nauczycieli.
Zgromadzeni obejrzeli krótką inscenizację dotyczącą historii książki przygotowaną przez uczniów klasy 3G ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dwu konkursach.

W Międzyszkolnym Konkursie Najpiękniejsza postać literacka” jury nagrodziło 18 uczniów (po jednym z każdej z uczestniczących szkół) i 2 wychowanków przedszkoli. Nagrody ufundował Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
W Międzyszkolnym Konkursie
Najciekawszy transparent promujący czytelnictwo” nagrodzono 3 szkoły: I miejsce - Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach, II miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach i 3 miejsce - Szkołę Podstawową nr 33 z Częstochowy. Nagrody ufundowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN"WOM" w Częstochowie.

W jury konkurs
ów zasiedli: pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, pani Agnieszka Lipińska, inspektor Wydziału Kultury Promocji i Sportu UM, pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP, pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53.

Paradę poprowadziła Anna Hiller, Śląski Bibliotekarz Roku 2012 i nauczycielka bibliotekarka Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN
WOM w Częstochowie, prezes Ogniska ZNP w PBP RODN "WOM", a zgromadzonych powitała Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP i nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 53, także prezes Ogniska ZNP w SP 53.
Paradę przygotowali: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN
WOM, Wydział Edukacji i Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej Curie w Częstochowie.

Informacje na temat Parady zamieszczono na stronach:

- strona Urzędu Miasta http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10701

- "Dziennik Zachodni" http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/czestochowa/a/czestochowa-ix-parada-postaci-literackich-poprzebierani-uczniowie-i-przedszkolaki-przemaszerowali-na-plac-bieganskiego-zdjecia,13123546/

- portal naszemiasto.pl Myszków http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/czestochowa-ix-parada-postaci-literackich-poprzebierani,4621445,artgal,t,id,tm.html

- portal naszemiasto.pl Częstochowa http://czestochowa.naszemiasto.pl/tag/parada-postaci-literackich.html

- Radio Jura https://www.radiojura.pl/para-postaci-literackich-juz-dzisiaj-24-04.html

- Polskie Radio Katowice https://www.radio.katowice.pl/zobacz,36185,Parada-literacka-Ulubieni-bohaterowie-ksiazek-audio-foto-.html#.Wt-QqelG3IU

- blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP http://bibliotekarska.cba.pl/

- blogu Biblioteki SP 53 http://bibliotekasp53.blogspot.com.


III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich

Termin: 22 maja (wtorek) godz. 13.00 - 15.00.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich, sala konferencyjna, Aleja Sportowców 3.

Organizator: Zarząd Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Siemianowicach Śląskich.

Współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich.

Uczestnicy zaproszeni goście, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze innych typów bibliotek, nauczyciele.
Cel: prezentacja bibliotek szkolnych oraz działań popularyzujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, konsolidacja środowiska bibliotekarskiego w mieście.
Przebieg Forum:

Powitanie zebranych i otwarcie Forum.

Formy książki w XXI wieku - dr hab. Jolanta Gwoździk, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Prezentacja działań bibliotek szkół związanych z promocją czytelnictwa.
Dyskusja podczas przerwy kawowej.

Podsumowanie spotkania, pożegnanie uczestników.
Udział w Forum jest nieodpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale.

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

 Spotkanie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach miało miejsce   15 lutego 2018 r. w Siedzibie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11. Temat spotkania szkoleniowego  "Ruch kadrowy w oświacie". Obecni byli pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz pan mec. Tomasz Kędra.

20 marca 2018  podczas  XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu  , którego współorganizatorem była Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP,  ogłoszono V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach oraz VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli  "Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie"  pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

22 maja 2018r. (wtorek) o godz.11.00 odbędzie się szkolenie dla członków Sekcji "Sprawozdawczość w bibliotece" w Miejskiej Bibliotece Publicznej  (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sportowców 3. Natomiast od godz. 13.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w  III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich  na temat "Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży" w Miejskiej Bibliotece Publicznej  (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sportowców 3.
 Informacje stronie Sekcji .

IX Sesja Popularyzatorska w Domu Poezji

Serdecznie dziękujemy za udział w IX Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej, która odbyła się 16 maja 2018r. w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie. Tegoroczny temat Sesji to "Twórczość Zbigniewa Herberta w szkole i bibliotece".

Podobnie, jak w latach ubiegłych przedsięwzięciu patronował Prezydent Miasta Częstochowy.

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska odbyła się w ramach Tygodnia Bibliotek 2018 oraz  z okazji Roku Zbigniewa Herberta.

Cele: promowanie działań bibliotek i szkół; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych; integracja środowiska nauczycieli; rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Uczestnicy: bibliotekarze, pracownicy muzeum, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, zaproszeni goście.

Prezentacja działań:

O Zbigniewie Herbercie i Ludmile Marjańskiej. Historia z dedykacji wywiedziona - dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie;
"Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie" - poranek poetycki - Izabela Jura, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie;

Miesiąc ze Zbigniewem Herbertem - projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie - Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, dr Renata Sowada

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie


 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach i przedsięwzięciach czytelniczych przygotowanych przez Sekcję w następujących terminach:
 - 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 10.00 -13.00 XI Maraton czytelniczy "Wobec Wielkiej Zagłady" w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Al. NMP 22 (Konkurs "5 pytań o Holocauście"; współpraca z Biblioteką Publiczną, Oddziałami TNBSP i SBP, Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie);
- 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 14.00 "Sprawozdawczość w bibliotece szkolnej" warsztaty szkoleniowe i podsumowanie roku szkolnego 2017/ 2018 w działaniach Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.
Udział w szkoleniach i przedsięwzięciach Sekcji jest nieodpłatny; uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt - ubezpieczenie we własnym zakresie; uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

 Zapraszamy do aktywnej współpracy z Sekcją.
Kontakt z  R. Sowadą, przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej ZNP: klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.
Więcej informacji nt. Sekcji Bibliotekarskiej ZNP znajdą Państwo na blogu Sekcji.
 

Ankieta

Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie testu (link poniżej), który
posłuży do opracowania pracy naukowej. Potrzeba, aby jak najwięcej osób
uczestniczyło w badaniu. Od tej pracy zależy dalsze zatrudnienie autora.
Test jest całkowicie anonimowy, zajmie ok. 15 min.

Z góry bardzo dziękujmy za zrozumienie i pomoc.

https://celpoll.herokuapp.com/