niedziela, 30 września 2018

Numer/Issue 9/2018 (158), Wrzesień 2018/ September 2018 mutacja/edition 1

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie "Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece"


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XV Regionalnym Forum Bibliotekarzy w   Częstochowie   Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece, które odbędzie się 16 października 2018 (wt) w godz. 13.30 – 16.30 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w Częstochowie.
Forum odbędzie się w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana Pawła II oraz w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 2018.
Udział w Forum i jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Forum.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 13 października 2018r.
Chętne osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, poprzez wybór formy doskonalenia konferencja i wyszukanie z listy 2018-10-16, godz. 13.30  XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

  
Patronat medialny:
"Głos Nauczycielski"; "Poradnik Bibliotekarza", "Gazeta Częstochowska"; "Częstochowski Biuletyn Oświatowy" oraz "Biuletyn Edukacyjny".

Organizatorzy:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
przy współpracy:
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie,
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM” w Częstochowie,
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie,
Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej,
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Poruszane zagadnienia:
- wychowanie i nauczanie w bibliotece;
- nauczanie Św. Jana Pawła II w szkole i bibliotece;
- współpraca bibliotek i instytucji edukacyjnych;
- 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę a praca biblioteki;
- planowana realizacja w bibliotece podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.