niedziela, 25 listopada 2018

Numer/Issue 10-11/2018 (159-160), Październik-Listopad 2018/ October-November 2018 mutacja/edition 1

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie "Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece"

 

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie  nt. „Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece” odbyło się 16 października 2018 r.  w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana Pawła II oraz w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 2018.


Forum patronowali:   Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

 Forum miało miejsce w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w Częstochowie.
Referaty wygłosili:
  • pani Anna Warzocha, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Czytanie audiowizualnością.  Współczesna struktura tekstów literackich adresowanych do dzieci;
  • pani Dorota Kawka, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie: Częstochowa i Jasna Góra w okresie I wojny światowej – droga do Niepodległej;
  • pani Justyna Szałkowska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie: Działalność Filii nr 16 i Filii nr 18 w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • pani Alicja Paruzel, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej: Wkład Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej w kształtowanie i rozwój kompetencji informacyjnych;
  • panie Alina Grabna, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich  oraz Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska ZNP: Biblioteka: w kręgu autorytetów i wartości.
Podsumowano konkursy: Wojewódzki Konkurs dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP; Powiatowy Konkurs dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.
Uczestnikami Forum byli:  przedstawiciele organów prowadzących szkoły i biblioteki, dyrektorzy szkół i bibliotek, nauczyciele bibliotekarze i bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele, zaproszeni goście. W Forum uczestniczyło ponad 70 osób. Dziękujemy!
Wspomnienia o dotychczasowych Forach dostępne na padlecie:
https://padlet.com/szkola53cz/lspenougi788
  

"Rok Zbigniewa Herberta w edukacji i bibliotece" - seminarium


Serdecznie zapraszamy do udziału w  Seminarium „2018 Rok Zbigniewa Herberta w edukacji i bibliotece„, które odbędzie się  29 listopada 2018 r. (czwartek)  w godz. 13.00 – 15.00 w Sali Posiedzeń Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11.

Cele: prezentacja działań związanych z obchodami Roku Herbertowskiego, promocja działalności bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych.
Uczestnicy: bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych, naukowych.

Planowany przebieg Seminarium:
13.00 Powitanie zebranych
13.15 – 13.35 Wręczenie nagród w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach
13.35 -14.45 Prezentacja działań nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy
14.45 Podsumowanie

Udział w Seminarium jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane prezentacją działań proszone są o przesłanie informacji wraz z danymi uczestnika i reprezentowanej przez niego instytucji do 27 listopada 2018r. na adres: klementinum@autograf.pl lub rsowada@znp.edu.pl.

Organizatorzy Seminarium: Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach oraz Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach.
Informacje: bibliotekarska.cba.pl


Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach


Zebranie szkoleniowe Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach odbyło się 4 października 2018r., a jego temat brzmiał "Ewaluacja w bibliotece szkolnej". W spotkaniu uczestniczyła pani Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu   Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.
Kolejne zebranie szkoleniowe Sekcji odbędzie się 29 listopada 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Okręgu  Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11. Jego temat to "Ochrona danych osobowych a ich przetwarzanie".Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie


20 września 2018 r. w Klubie Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie odbyły się z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej ZNP warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy „Jakość i efektywność pracy biblioteki szkolnej„. W szkoleniu uczestniczyło blisko 30 nauczycieli bibliotekarzy. Zgromadzonych powitał pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Kolejne warsztaty szkoleniowe na temat "Innowacje i programy autorskie w bibliotece" będą miały miejsce w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 62 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00. (zmiana terminu i miejsca)
Osoby chętne do prezentacji własnych działań prosimy o kontakt na mail: klementinum@autograf.pl.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny, ubezpieczenie i dojazd we własnych zakresie uczestnika. Osoby uczestniczące otrzymają zaświadczenie o udziale.

Zapraszamy.