czwartek, 2 listopada 2017

Numer/Issue 10/2017 (147), Październik 2017/ October 2017 mutacja/edition 1

"Biblioteka w oczach czytelnika" konkurs


Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych do uczestnictwa w IV Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów. Każdy uczestnik może zgłosić 1 – 3 zdjęcia, które w formie elektronicznej (plik JPG) należy przesyłać wraz z danymi uczestnika na adres:
bibliotekasp53@wp.pl do dnia 10 listopada 2017r.
Szkoła zgłasza max. 3 uczestników. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 23 listopada 2017r. podczas Seminarium „Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian” w Katowicach.
Kontakt z organizatorami: bibliotekasp53@wp.pl.
Informacje: bibliotekarska.cba.pl.


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych - październik 2017


Tegoroczny Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych odbywa się pod hasłem "Książka nas łączy".
Międzynarodowe Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto biliotek zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship - www.iasl-online.org).
Początkowo był to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, który obchodzony był co roku w czwarty poniedziałek października.
W 2007 roku Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie zorganizowała Tydzień Bibliotek Szkolnych 2007. W następnym roku był to już Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS).
Celem MMBS jest przede wszystkim promocja działalności szkolnych bibliotek, rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zachęcanie do korzystania z bibliotek szkolnych. W wielu bibliotekach organizowane są liczne imprezy biblioteczne: konkursy, spotkania czytelnicze, a także wystawy i konferencje, prezentujące działania bibliotek.

XV Dzień Związkowca w Gliwicach


To już piętnasty raz członkowie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej uczestniczyli w Dniu Związkowca.
W Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej  w Gliwicach zgromadzili się nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi członkowie ZNP, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, władze Związkowe. Organizatorami byli Zarząd Okręgu Ślaskiego oraz Zarządy Oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach, Gierałtowicach, Knurowie, Pilchowicach, Pyskowicach, Sośnicowicach, Toszku, Wielowsi, ZNP Politechniki Śląskiej.
Obecni byli Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz Prezes Okręgu Śląskiego Jadwiga Aleksandra Rezler. Wręczono odznaczenia resortowe i związkowe.
Fotoreportaż z Dnia Związkowca na stronie Okręgu Śląskiego ZNP.

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w CzęstochowieW Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 16 października 2017r. odbyło się XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy.

Forum patronowali Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski oraz Prezydent Miasta Częstochowy. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, „Gazeta Częstochowska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Biuletyn Edukacyjny SOD”.

Forum zgromadziło ok. 80 uczestników: bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarz, dyrektorów szkól i bibliotek, przedstawicieli samorzadów oraz związków zawodowych.

Wśród zaproszonych gości obecna była pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, która przedstawiła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszym mieście. Zgromadzonych powitali pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Zgromadzeni bibliotekarze, nauczyciele bibliotekarze, dyrektorzy szkół i bibliotek, wysłuchali następujących wystąpień:
-„Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” – pani Anny Hiller, nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Śląskiego Bibliotekarza Roku 2012, Lidera Fundacji Cała Polska czyta dzieciom, Trener Bezpiecznego Internetu.
– Obraz współczesnych bibliotek. Relacja ze Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu” pani  dr Katarzyny Parkitnej, przewodniczącej Oddziału SBP w Częstochowie.
– „Wolontariat szkolny. Podstawy formalno-prawne” – pana Grzegorza Papalskiego, wicedyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
– „Dr Władysław Biegański” – pani Beaty Grzanki, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
– „Promocja czytania w działaniach Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie” – pani Aliny Grabnej, prezes Oddziału TNBSP w Częstochowie, nauczycielka bibliotekarka Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
– „Współpraca bibliotek w ramach działań Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie” – pani dr Renaty Sowady, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie i Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

Nie brakło również życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz jubileuszy: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Jubileuszowe gratulacje odebrały panie: Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, dr Katarzyna Parkitna, przewodnicząca Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz pani Alina Grabna, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Podczas Forum dokonano także podsumowania konkursów:
– Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP;
– Powiatowego Konkursu dla Uczniów Wszystko o bibliotece pod patronatem pana Grzegorza Sikory Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.
 
Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze "Głosu Nauczycielskiego" oraz "Biblioteki w Szkole".


Organizatorzy XIV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie byli:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przy współpracy: Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
Informacje nt. Forum dostępne są na stronach:
- Oddziału ZNP w Częstochowie czestochowa.znp.edu.pl;
- Sekcji Bibliotekarskiej ZNP bibliotekarska.cba.pl;
- Okręgu Śląskiego ZNP slok.znp.edu.pl;
- na stronie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia "WOM" w Częstochowie http://biblioteka.womczest.edu.pl/new/galeria/xiv-regionalne-forum-bibliotekarzy-w-czestochowie-2017/.


 
Publikacje nt. Forum:
- "Książka łączy nas. XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie" R. Sowada, "Głos Nauczycielski" nr 43-44 z 2017r. 25 X - 1XI s. 22.
- "Gazeta Częstochowska" Nr 43 (1338) 2017-10-26

http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=805&id=21598