czwartek, 30 listopada 2017

Numer/Issue 11/2017 (148), Listopad 2017/ November 2017 mutacja/edition 1

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

 Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Rozwijanie czytelnictwa w bibliotece (programy, pomysły, działania)", które odbędzie się  7 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 14.30 w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie przy ul. Orkana 95/ 109.

Dojazd tramwajem nr 3 lub autobusami 19 i 20 w kierunku Stadion Raków, Huta.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Kontakt i zgłoszenia udziału: klementinum@autograf.pl.

"Biblioteka w oczach czytelnika" konkurs

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie dziękuje za  udział w IV Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

Konkurs przeznaczony był  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Każdy uczestnik mógł zgłosić 1 3 zdjęcia, które w formie elektronicznej (plik JPG).
W konkursie w trzech kategoriach uczestniczyło 27 uczniów.

Komisja w składzie: pani Anna Przygódzka, pani Anna Hiller i pani Anna Dąbrowska przyznała nagrody.

Konkurs rozstrzygnięto w dniu 23 listopada podczas seminarium "Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian" w siedzibie Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Kontakt z organizatorami: bibliotekasp53@wp.pl.

Informacje: bibliotekarska.cba.pl.


Seminarium "Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian"

 Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy „Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian” zorganizowane zostało 23 listopada 2017r. przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP oraz Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP w Katowicach.
Seminarium otworzył   pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP.
Uczestnicy seminarium, nauczyciele bibliotekarze, wysłuchali następujących referatów:
- "Festiwal kultury ANTYnuda" - Agnieszki Kłyk, Sekcja Bibliotekarska ZNP Siemianowice- Śląskie;
- "Formy pracy z czytelnikiem" - Aliny Grabnej, Sekcja Bibliotekarska ZNP oraz TNBSP Częstochowa;
- "Dokumentacja biblioteki szkolnej" - Renaty Sowada,  Sekcja Bibliotekarska ZNP Częstochowa.
Uczestnicy otrzymali także materiały dotyczące zmian w prawie oświatowym, a szczególnie w Karcie Nauczyciela.
 
Podczas seminarium podsumowano także IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika".
Informacje na blogu Sekcji http://bibliotekarska.cba.pl.


IX Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej"


Wojewódzki Konkurs Poetycki "Pamięci Haliny Poświatowskiej" to konkurs organizowany przez Muzeum Częstochowskie i Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.
Po raz pierwszy Konkurs odbył się z okazji 40 rocznicy śmierci Poetki, czyli w roku 2007 i wówczas był to konkurs międzyszkolny. W następnych latach był to konkurs regionalny, a następnie wojewódzki.
Konkurs odbywa się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.
Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, a ich zadaniem napisanie tekstu poetyckiego poświęconego Halinie Poświatowskiej lub inspirowanego Jej twórczością.

Tegoroczna edycja Konkursu odbyła się w roku jubileuszowym 50 r. śmierci Poetki, 10 r. utworzenia Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej. Było to także wydarzenie programu eTwinning, europejskiej współpracy szkół oraz  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyło 57 uczniów z 32 szkół województwa.

Uroczystość podsumowania Konkursu miała miejsce w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 23.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: pani Barbara Matczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Agnieszka Lipińska, inspektor Wydziału Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, pani Katarzyna Jezierska z Działu Edukacji i Wystaw Muzeum Częstochowskiego, pan prof. dr hab. Adam Regiewicz, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza w Częstochowie, pani Małgorzata Kaim, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie, pani Barbara Łysak, opiekun Muzeum H. Poświatowskiej w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie, pani Agata Kaczmarek, przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie oraz członkini Zarządu Rady pani Lidia Dąbrowska, pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.
Obecni byli również Członkowie Jury w składzie: pani prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX wieku i Literatury Najnowszej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza przewodnicząca, pani prof. Maria Nasińska, wieloletni pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, mgr Barbara Brodowicz-Szymanek, poetka i nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. J. Korczaka, pan mgr inż. Zbigniew Myga, kustosz Dom Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej, który był również gospodarzem spotkania.


Gratulacje uczestnikom i laureatom Konkursu złożyły panie Barbara Matczak, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach, pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pan dyrektor Andrzej Szostek. W imieniu Jury głos zabrały panie prof. dr hab. Elżbieta Hurnik oraz prof. Maria Nasińska.
Zgromadzeni wysłuchali montażu poetyckiego poświęconego Halinie Poświatowskiej w wykonaniu uczniów klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie, przygotowanego pod kierunkiem pani Moniki Łukasiewicz.
 Laureaci odczytali swoje teksty. Był także czas na wspólne fotografie.
Jury IX Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Pamięci Haliny Poświatowskiej” przyznało nagrody i wyróżnienia.

kategorii Szkoły Podstawowe: 
I miejsce  Kinga Pietrusiak kl. 7, za wiersz "Zakochana", Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach, opiekun pani Marzanna Piertuszka-Łój;
II miejsce Karolina Matyjaszczyk kl. 5c, za wiersz „Halinie Poświatowskiej”, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, opiekun p. Mirosława Wtorkowska;
III miejsce Marcelina Balwierz, kl. 5a, za wiersz „Dziewczyna w Alejach”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie, opiekun p. Renata Cholewka;
wyróżnienia:
Mateusz Rymkiewicz kl. 5c, za wiersz „Oszukać przeznaczenie”, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, opiekun p. Ewa Ossowska;
Antonina Kupisiewicz kl. 4, za wiersz "Maczek", Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie, opiekun p. Alicja Stępniewska-Nawaratne;
Wiktoria Pisarska kl. 5a, za wiersz „Do końca”, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Myszkowie opiekun p. Renata Cholewka.
W kategorii Gimnazja:
I miejsce Kamila Jedynak kl. 2c, za wiersz „Kobieta z ławki”, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie (SP 53), opiekun p. Małgorzata Jarkiewicz;
II miejsce Nadia Banasiak kl. 3a, za wiersz „Modre oczy”, Gimnazjum nr 14 w Częstochowie, opiekun p. Iwona Knysak;
III miejsce Ola Mazur kl. 3c, za wiersz „Złamane serca”, Gimnazjum nr 1 w Zawierciu (SP 1), opiekun p. Liliana Kuszak;
wyróżnienia:
Wiktoria Niczyporuk kl. 2e, za wiersz „Pamięci Haliny Poświatowskiej”, Gimnazjum nr 12 w Częstochowie (SP 41), opiekun p. Agnieszka Gryś;
Michał Walter kl. 3b, za wiersz „W tańcu ze śmiercią-ona prowadzi”, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kochanowicach, opiekun p. Małgorzata Golenia;
Alicja Lubasińska, za wiersz „Najciszej”, Gimnazjum nr 1 w Zawierciu (SP 1), opiekun p. Liliana Kuszak;
Sandra Baran 3c, za wiersz „Kocham Cię”, Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi (SP 53) w Częstochowie, opiekun p. Marzenia Milejska.
W kategorii szkoły ponadpodstawowe Jury przyznało trzy wyróżnienia, które otrzymały:
Ludmiła Marcinkowska, za wiersz „Ślady”, III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, opiekun p. Regina Koczur;
Aleksandra Guja, za wiersz, III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie, opiekun p. Regina Koczur;
Weronika Pagieła, za wiersz „Tylko z Tobą”, I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie.

Nagrody i podziękowania wręczały: pani wizytator Barbara Matczak, pani kierownik Katarzyna Centkowska-Wydmuch, pani inspektor Agnieszka Lipińska, pani Katarzyna Jezierska, pani Agata Kaczmarek, przewodnicząca Rady Rodziców, pan dyrektor Andrzej Szostek.
Sponsorem nagród w konkursie była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie.
Już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej 10. jubileuszowej edycji konkursu.