środa, 1 listopada 2017

Numer/Issue 7/8/9/2017 (144-146), Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2017/ Jule-August-September/ 2017 mutacja/edition 1

Zmiany

Czas na zmiany w "e-Kurierze": nowa szata, nowy adres.
Spróbujemy redagować magazyn w formie Bloga.
Nadal liczymy na Państwa przychylność.

Archiwalne numery magazynu dostępne w zakładce Archiwum 5/2007 - 6/2017.

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie


Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów oraz Nauczycieli Bibliotekarzy i Bibliotekarzy do udziału w XIV Regionalnym Forum Bibliotekarzy, które odbędzie się w dniu 16 października 2017r. (poniedziałek) w godz. 13.30 - 16.30 w  Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia "WOM" w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 126/130.

Patronat nad przedsięwzięciem, skierowanym przede wszystkim do Dyrektorów Szkół i Bibliotek, Bibliotekarzy i Nauczycieli Bibliotekarzy, objęli: Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski i Prezydent Miasta Częstochowy.

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie  to konferencja odbywająca się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017 oraz z okazji: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną działania bibliotek oraz rozwiązane konkursy biblioteczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w forum prosimy o wypełnienie do dnia 12.10.2017 r. karty zgłoszenia, dostępnej pod adresem: http://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/ (z menu należy wybrać: konferencja, następnie nazwa kursu). Dodatkowych informacji udzielają Anna Dąbrowska, Anna Hiller, nauczyciele bibliotekarze PBP RODN "WOM" w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 248

Organizatorzy XIV Forum to: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.
Forum powstaje także przy współudziale: Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Więcej informacji na temat Forum oraz działalności Sekcji Bibliotekarskiej znajdą Państwo na stronach Oddziału ZNP  www.czestochowa.znp.edu.pl oraz na blogu: bibliotekarska.cba.pl .

Renata Sowada
przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Częstochowa
603 210 490
bibliotekarska.cba.pl


Kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy


1 sierpnia 2017r. ukazało się „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej” w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  Określono w nim kwalifikacje nauczycieli bibliotekarzy:
§ 7.
1.  Kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  bibliotekarza,  z wyjątkiem  bibliotek  pedagogicznych, posiada osoba, która:
1)   ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki,  oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)   posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:
a)   studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa, lub
b)  zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo, lub
c)   pomaturalne studium bibliotekarskie.
2. Kwalifikacje  do  zajmowania  stanowiska  nauczyciela  bibliotekarza  w szkołach  podstawowych  posiada  również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.
Treść rozporządzenia na stronach Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2017/08/rozporzadzenie-men-kwalifikacje-nauczycieli-.pdf

IX Wojewódzki Konkurs Poetycki "pamięci Haliny Poświatowskiej"


Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Pamięci Haliny Poświatowskiej".

Cele:
- promocja twórczości uczniowskiej,
- rozbudzanie zainteresowań poetyckich,
- przybliżenie znanej postaci związanej z miastem.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Uczestnicy: uczniowie klas 4 - 7 szkół podstawowych, uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Zadanie uczestnika: napisanie utworu poetyckiego poświęconego życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej lub utworu inspirowanego Jej twórczością.
3. Każdy uczeń zgłasza jeden samodzielnie napisany utwór poetycki.
4. Zasady zgłoszenia uczestnictwa:
- każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 utworów napisanych przez uczniów
- zgłoszenie pisemne lub mailowe powinno zawierać tekst utworu, nazwisko autora, nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna oraz adres szkoły;
- zgłoszenia przyjmowane są do 2 października 2017r. na adres:
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi,
ul. Orkana 95/109
42-229 Częstochowa
dopisek "Pamięci Haliny Poświatowskiej";
lub e-mail: bsp53@wp.pl.
5.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Prace oceni powołane jury konkursowe, które zwróci uwagę na:
oryginalność ujęcia tematu, wyraz artystyczny, poprawność językową, nowatorstwo poetyckie.
7.Nagrody: dyplomy i nagrody dla laureatów, podziękowania dla nauczycieli.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 25  października 2017r. (środa)o godz. 12.00
w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej, przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2007 roku. Dotychczasowym edycjom patronowali: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy.
W komisji zasiadali: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Akademia im. Jana Długosza), prof. Maria Nasińska, mgr Beata Brodowicz – Szymanek (poetka, ZSS nr 23), mgr Barbara Łysak (opiekun Muzeum Poświatowskiej w SP 8) oraz mgr inż. Zbigniew Myga (brat H. Poświatowskiej i kustosz Domu Poezji). Informacje nt. konkursu na stronie biblioteki SP 53 www.bsp53.republika.pl oraz na blogu Biblioteki bibliotekasp53.blogspot.com.

Organizatorzy: Muzeum Częstochowskie; Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie.

Monika Łukasiewicz, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Elżbieta Wielgołaska
nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 53 w Częstochowie
Kontakt z organizatorami: e-mail: bsp53@wp.pl; tel. 603 210 490.
bibliotekasp53.blogspot.com

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie


Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie była organizatorem warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy nt. „Zmiany w funkcjonowaniu bibliotek szkolnych„,  które  odbyły się 14 września 2017r.r. (czwartek)  w Bibliotece  Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w szkoleniu.