środa, 27 grudnia 2017

Numer/Issue 12/2017 (149), Grudzień 2017/ December 2017 mutacja/edition 1

10 lat Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie
Dobiega końca Jubileuszowy rok w działaniach Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
Sekcja powołana została do życia uchwalą Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, a pierwsze zebranie miało miejsce 2 lutego 2017r. Pierwszym opiekunem z ramienia Zarządu była pani  wiceprezes Elżbieta Kunicka, a obecnie opiekunem Sekcji jest pani wiceprezes Edyta Książek. Funkcję przewodniczącej trzecią kadencję pełni p. Renata Sowada (SP 53 Cz-wa). Obecnie w skład Zarządu Sekcji wchodzą także: wiceprzewodnicząca Alina Grabna (ZSSB w Cz-wie); sekretarz Maria Chajdas (SP 31 Cz-wa) oraz członkowie Patrycja Rogalska-Dymek (SP 38 Cz-wa) i Krzysztof Górecki (ZS Węglowice).


Główne zadania Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie to przede wszystkim:
- integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy regionu;
- wspieranie ich w działalności zawodowej;
- promowanie działalności bibliotek i bibliotekarzy;
- współpraca z innymi organizacjami bibliotekarskimi;
- współpraca z instytucjami samorządowymi i edukacyjnymi regionu;
- współpraca z bibliotekami regionu;
- promowanie czytelnictwa.

Cele te realizowane są przez różnorodne formy pracy Sekcji, do których należą:


- warsztaty i szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy;  "Standardy w bibliotekach" (19IV2007), „Działalność kulturalna, edukacyjna i informacyjna biblioteki. (Projekty w pracy biblioteki)”, (12XII2007), "Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela bibliotekarza" (5II2008), "Język haseł przedmiotowych" (20II2008), "Rozwijanie umiejętności technologicznych i komunikacyjnych w zawodzie bibliotekarza" (27III2008), "Bookcrossing" (12VI2008), "Strona internetowa biblioteki szkolnej" (11II2009), "Nauczyciele bibliotekarze wobec założeń Podstawy programowej" (19III2009), "Kontrola w bibliotece szkolnej i ICIM" (22IV2009), "Współpraca bibliotek" (14V2009), "Formy promocji czytelnictwa" (14V2009),  "Formy imprezowe w bibliotece szkolnej" (10XII2009), "Promocja działań biblioteki" (11III2010), "Biblioteka szkolna jako środowisko edukacyjne i terapeutyczne" (15IV2010), "Promocja czytelnictwa, czyli kampanie czytelnicze w bibliotece" (11VI2010), "Rola biblioteki (szkolnej, pedagogicznej, publicznej) w kształtowaniu kultury literackiej dziecka" (15IX2011),  "Bibliotekarskie Mikołajki, czyli świąteczne i mikołajkowe materiały dydaktyczne w pracy biblioteki" (8XII2011), "Emisja głosu" (17V2012), "Przyjazny Internet – portale i serwisy dla uczniów pod okiem nauczyciela bibliotekarza" (3I2013), "Atrakcyjne zajęcia w bibliotece (formy, metody, pomysły)" (7III2013),   "Katarzynki. Edukacja regionalna w bibliotece" (28XI2013), "PREZI, czyli nowy wymiar prezentacji multimedialnej" (9XII2013), "Otwarte Zasoby Edukacyjne a prawo autorskie w bibliotece"  (20II2014), "Rocznice i uroczystości w pracy biblioteki" (6III2014), "Ewidencja materiałów bibliotecznych" (26II2015), "Ewidencja i udostępnianie podręczników a zadania nauczyciela bibliotekarza" (17IX2015), "Rola biblioteki szkolnej w realizacji zadań szkoły wynikających z podstawy programowej" (4XI2015), "Biblioteka szkolna – centrum szkoły” (14I2016) ;

- warsztaty płatne z biblioterapii: „Zastosowanie biblioterapii w pracy nauczyciela bibliotekarza" (15-16 i 29-30IX2007); "Biblioterapia stopień II. Warsztaty" (20-21IX  i 29-30XI2008);

- indywidualne poradnictwo zawodowe;


- konferencje:
¤
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Centra informacji multimedialnej w bibliotekach" (23 X 2007 i 21 X 2010);
¤ IV, V, VI, VII i VIII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie (23 X 2007, 21 X 2008, 20 X 2009, 21 X 2010, 18 X 2011);
¤
"Bezpieczeństwo w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu 2010" (28 I 2010);
¤
Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie  od IV w 2007 do XIV w 2017r.;

¤ Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego  konferencja międzynarodowa od 2007 r. III FBWŚ w Katowicach do XIII FBWŚ w również w Katowicach w 2017r.;


- seminaria: "Współcześni bohaterowie książek dla dzieci i młodzieży" (16II2912), "Śladami Józefa Ignacego Kraszewskiego" (14IX2012);
- konkursy: dla uczniów "Wszystko o bibliotece" - konkurs powiatowy na najlepszą prezentację multimedialną (jedenaście edycji 2007 - 2017) oraz nauczycieli bibliotekarzy "Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie" (cztery edycje 2007 - 2010); konkursy "5 Pytań" dla uczniów podczas maratonów czytelniczych; konkurs na życzenia dla biblioteki podczas "Tygodnia Bibliotek";

- akcje czytelnicze - maratony czytelnicze we współpracy z Biblioteką Publiczną i Oddziałem SBP w Częstochowie "Ania z Zielonego Wzgórza" (8 V 2008), "Wolność czytania" (4 VI 2009), "Pamięci Fryderyka Chopina" (10 VI 2010) oraz Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej - Curie w Częstochowie - "Maniusia" (9 VI 2011), "Bohaterowie PanaDoktora" (31V2012), "Wierszykarnia Juliana Tuwima" (6VI2013) "Europejska wolność czytania" (5VI2014), "Wędrówka do miejsc świętych" (2015) w Roku Św. Jana Pawła II, "Bohaterowie Henryka Sienkiewicza" (2016) oraz " Mój region - moja siła" (8VI2017);

- akcje bookcrossingowe "Biblioteka otwrata dla zdrowia" (2007) i "Biblioteka promująca zdrowie" (2008, 2009), związane z obchodami Dnia Wolnych Książek w czerwcu;

 - organizacja Tygodnia Bibliotek Szkolnych w Częstochowie w 2007 roku, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2008 - 2017;

- udział w obchodach Tygodnia Bibliotek w maju 2007 - 2017 oraz udział w konkursach na sprawozdanie z Tygodnia Bibliotek organizowanych przez SBP;

- wspólne wyjście go kina na film A. Wajdy "Katyń";

- Regionalne Sesje Popularyzatorskie w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej:  "Twórczość Czesława Miłosza w szkole i bibliotece" (11V2011), "Twórczość Janusza Korczaka w szkole i bibliotece" (10V2012), "Twórczość Juliana Tuwima w szkole i bibliotece" (16V2013); "Czytanie łączy pokolenia" (15V2014), "Twórczość Haliny Poświatowskiej w szkole i bibliotece. Edycja druga" (14V2015),  "Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece" (10V2017);

- sesje popularyzatorskie:  "Twórczość Haliny Poświatowskiej w szkole" (12 V 2010) i "Twórczość Ludmiły Marjańskiej" (7 X 2010),  ;

- udział w konferencjach naukowych i metodycznych m. in. Europejskim Kongresie Bibliotek w Wels (Austria - 26 - 28 kwietnia 2007), "KSIĄŻKA W 21 WIEKU - BIBLIOTEKA MIEJSCEM UCZENIA SIĘ" na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska - 13-14 LUTEGO 2008 i 4 - 5 lutego 2009); I Ogólnopolskiej Konferencji „Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej” (23IV2013), .

- udział w debatach i spotkaniach problemowych dotyczących bibliotek szkolnych np. "Dziś i jutro biblioteki szkolnej" - debata z parlamentarzystami w Będzinie (11IV2013), spotkania nt. funkcjonowania bibliotek szkolnych w ZG ZNP (16XII2009, 27II2013), Forum Oświatowe w Sosnowcu (11XII2012);

- udział w sesjach i konferencjach poprzez wystąpienia: "Wizerunek Biblioteki Szkolnej Dziś i Jutro" w Sosnowcu (9XII2008),  "Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży kluczem do ich sukcesu w nauce i życiu codziennym" w Częstochowie (16IV2009); „Z biblioteką szkolną w świat wartości" w Sosnowcu (7IV2011),  „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł” Małe ojczyzny: kultura, edukacja, rozwój" w Katowicach (25V2011), I Giełda współpracy bibliotek publicznych i szkolnych pt. „Wspólnie możemy więcej” w Gliwicach (15III2013),

- uczestnictwo w majowych Ogólnopolskich Pielgrzymkach Bibliotekarzy na Jasną Górę.

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie opracowała minimalne Standardy dla bibliotek szkolnych, które zaprezentowane zostały na spotkaniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie w dniu 16 grudnia 2009.

Sekcja Bibliotekarska współpracuje z Okręgową Sekcją Bibliotekarską ZNP w Katowicach,    regionalnymi oddziałami TNBSP oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, bibliotekami i ośrodkami kształcenia nauczycieli województwa śląskiego.

 Prowadzi również działalność międzynarodową. W związku z konferencją IASL (International Association of School Librarianship) w Taipei, stolicy Tajwanu, zorganizowanej w dniach 16 – 20 lipca 2007 Zarząd Sekcji Bibliotekarskiej wystosował list elektroniczny w postaci strony internetowej. List został przesłany do IASL oraz organizatorów konferencji w Taipei. Otrzymaliśmy informację od pani Karen Bonnano, sekretarza IASL z Australii, iż prezes IASL, pan Peter Genco, osobiście przekazał list uczestnikom spotkania w Taipei.

Podczas pobytu w sierpniu 2007 roku w Republice Czeskiej przewodnicząca Sekcji Renata Sowada odwiedziła Klub Polski „Polonus” w Brnie rozmawiała z jego wiceprezesem panią Jolantą Rekovą, a także po raz kolejny Szkołę Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Mostach Jabłonkowskich na Zaolziu w Republice Czeskiej.
W kwietniu 2008 roku przewodnicząca spotkała się z panem Tomaszem Trancygierem, redaktorem naczelnym "KNIŽNICY" oraz panią dr Dariną Janovską w Słowackiej Bibliotece Narodowej, jak również z panią Heleną Legowicz, kierownikiem Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska). W Karwinie odwiedziła po raz kolejny Szkołę Podstawową z Polskim Językiem Nauczania.

Sekcja Bibliotekarska wydaje "Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej".
Informacje na temat działań Sekcji pojawiają się też w informatorze Urzędu Miasta Częstochowy Co, gdzie, kiedy w Częstochowie, obecnie "Jasne, że Częstochowa".

Bieżące informacje na temat Sekcji dostępne są w magazynie internetowym e-Kurier NB oraz na stronie internetowej Oddziału ZNP w Częstochowie www.czestochowa.znp.edu.pl.

Najbliższe działania Sekcji to między innymi Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu 20 marca 2017r.

 Wszystkich Nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy zapraszamy do współpracy i na spotkania, które odbywają się co 2 miesiące!!!

Adres Sekcji:

Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie
ul. J. Waszyngtona 62
42 – 200 Częstochowa
tel./fax. 34/ 360 60 02
www.czestochowa.znp.edu.pl
e-mail: czestochowa@znp.edu.pl

klementinum@autograf.pl

 Kontakt z przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej:
Renata Sowada – Biblioteka SP 53 w Częstochowie
ul. Orkana 95/109, 42 - 229 Częstochowa
tel. do biblioteki: 34 36 33 860, 34 363 49 97 wew. 132
e-mail: bsp53@wp.pl; rsowada@znp.edu.pl; klementinum@autograf.pl
tel. kom. 603 210 490.

Informacje na temat działań Sekcji dostępne są na blogu bibliotekarska.cba.pl.

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa   XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcuktóre odbędzie się dniu 20 marca 2018 (wtorek) godz. 9.00 - 16.00   w Miejskim Domu Kultury przy ul. Plebiscytowej 9 w Lublińcu.

Więcej informacji znajdą Państwo na nowej stronie Forum https://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach

Spotkanie szkoleniowe pt. ”Zadania statutowe biblioteki szkolnej”  Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach odbyło się 23 listopada 2017r.  w siedzibie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach. Podczas szkolenia pani Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP,  omówiła zagadnienia związane ze zmianami w prawie oświatowym.

Następnie miało miejsce seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy „Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian”, które otworzył  pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP.


Harmonogram kolejnych działań Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP:

- "Ruch kadrowy w oświacie" odbędzie się 15 lutego 2018r. o godz. 13.00 w Siedzibie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11;

- 20 marca 2018 (wtorek) godz. 9.00 - 16.00  XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu   przy ul. Plebiscytowej 9; ogłoszenie V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów "Biblioteka w oczach czytelnika" pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach oraz VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli  "Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie"  pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach;
- 24 maja 2018r. (czwartek) godz.12.00 szkolenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej  (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sportowców 3 oraz od godz. 13.00 tamże III Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śląskich.

Informacje stronie Sekcji .
 

Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

7 grudnia 2017 w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie miało miejsce szkolenie   "Rozwijanie czytelnictwa w bibliotece (programy, pomysły, działania)", które przygotowane zostało przez Sekcję Bibliotekarską Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Zgromadzonych powitała pani Lidia Kapkowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 53.
Obecna była pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.
Szkolenie przygotowane zostało przez Sekcję Bibliotekarską ZNP w Częstochowie. Swoje pomysły zawodowe przedstawiły panie:

- Alina Grabna, prezes Oddziału TNBP w Częstochowie, w prezentacji "Formy pracy z czytelnikiem";
- Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada  "Projekty, wydarzenia, czyli europejska współpraca szkół    w  programie eTwinning".


W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 nauczycielek bibliotekarek i nie tylko. 
Szkolenie było wydarzeniem programu eTwinning.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach i przedsięwzięciach czytelniczych przygotowanych przez Sekcję w następujących terminach:
- 22 lutego 2018r. (czwartek) godz. 14.30 "Dokumentacja pracy bibliotecznej" - warsztaty w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, przy ul. Orkana 95/109; dojazd tramwajem nr 3 oraz autobusami nr 19 i 20;

- 20 marca 2018 (wtorek) godz. 9.00 - 16.00  XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu   przy ul. Plebiscytowej 9;

- 23 kwietnia 2018 (poniedziałek) godz. 10.00 - 12.00 IX Parada Postaci Literackich w Częstochowie, III Aleja NMP i Plac Biegańskiego (Konkursy regionalne dla uczniów "Najpiękniejsza postać literacka" oraz "Najciekawszy transparent promujący czytelnictwo"; współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN "WOM"  i Szkołą Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie);

- 16 maja 2018 (środa) godz. 13.30 IX Regionalna Sesja Popularyzatorska w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul. Jasnogórskiej 23 w Częstochowie  (ogłoszenie XII Powiatowego Konkursu dla Uczniów na Prezentację Multimedialną "Wszystko o Bibliotece" pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie oraz X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego dla Uczniów "Pamięci Haliny Poświatowskiej" pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Częstochowy; współpraca z Muzeum Częstochowskim, Oddziałami Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie);

- 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 10.00 -13.00 XI Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Al. NMP 22 (Konkurs "5 pytań"; współpraca z Biblioteką Publiczną, Oddziałami TNBSP i SBP, Szkołą Podstawową nr 53 w Częstochowie);

- 7 czerwca 2018 (czwartek) godz. 14.00 Warsztaty szkoleniowe i podsumowanie roku szkolnego 2017/ 2018 w działaniach Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.

Udział w szkoleniach i przedsięwzięciach Sekcji jest nieodpłatny; uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt - ubezpieczenie we własnym zakresie; uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o udziale w szkoleniach.

 Zapraszamy do aktywnej współpracy z Sekcją.
Kontakt z  R. Sowadą, przewodniczącą Sekcji Bibliotekarskiej ZNP: klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.

Więcej informacji nt. Sekcji Bibliotekarskiej ZNP znajdą Państwo na blogu Sekcji.

Tydzień Bibliotek 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w maju 2018 organizuje kolejny raz Tydzień Bibliotek. w dniu 8 grudnia wybrano hasło Tygodnia, tym razem nawiązuje ono do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości i brzmi "(DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA". Takie hasło zaproponował Okręg SBP w Opolu.

Takie uzasadnienie zamieszczono w portalu SBP:

W dosłownym znaczeniu słowa "dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, nieć nieograniczone możliwości.
Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości - wszak czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, historii, tradycji i kultury narodu.

Źródło:    www.sbp.pl