piątek, 29 czerwca 2018

Numer/Issue 6/2018(155), Czerwciec 2018/ June 2018 mutacja/edition 1


Maraton czytelniczy „Wobec Wielkiej Zagłady" 

Maraton czytelniczy Wobec Wielkiej Zagłady" odbył się w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom i z okazji Roku Ireny Sendlerowej w Częstochowie w dniu 7 czerwca 2018r. pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Al. Najświętszej Maryi Panny 22.
Książki dotyczące Holocaustu czytali:
- "Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku" B. Ostrowickiej - panie pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz Agnieszka Lipińska, st. inspektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta;
-"Listy w butelce" A. Czerwińskiej-Rydel - pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie oraz pani Justyna Szałkowska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie;
-"Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz" książkę M. Szczygielskiego - panie Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie.
 
W maratonie uczestniczyło ponad 200 uczniów następujących szkół: podstawowych: nr 1, 9, 11, 14, 29, 35, 40 w ZSP1, 49, 53 w Częstochowie; w tym gimnazjalnych nr 18 w SP 53, 6 w SP 35, 9 w SP 9, 22 w SP 49; IV LO, CKUiZ Szkoła Branżowa 12, ZS im. B. Prusa.
W międzyszkolnym konkursie “5 Pytań o Holocauście" uczestniczyło 171 uczni
ów (uczniowie naszej szkoły także m. in. Magdalena Janik z 5c), a nagrody i dyplomy zdobyło 27 z nich. Nagrody wręczali: Agnieszka Lipińska, pani Edyta Książek, pani Magdalena Dębska, pani Beata Grzanka, pani Alina Grabna oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, który podziękował lektorom i organizatorom maratonu.


Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. W
ł. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.
Informacji nt. maratonu na stronie Sekcji Bibliotekarskiej ZNP: bibliotekarska.cba.pl; Oddziału ZNP w Częstochowie czestochowa.znp.edu.pl oraz Biblioteki Publicznej biblioteka.czest.pl.


III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich    

„Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” pod takim tytułem 222 maja 2018r. w Siemianowicach Śląskich miało miejsce III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy. Zgromadzeni spotkali się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Uczestnicy konferencji: zaproszeni goście, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze innych typów bibliotek i  nauczyciele wysłuchali referatu pani dr hab. Jolanty Gwoździk  z  Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  zatytułowanego Formy książki w XXI wieku oraz prezentacji działań bibliotek szkolnych skoncentrowanych na promocji czytelnictwa.
Zgromadzonych powitała pani Beata Wolna-Kudełko przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Siemianowicach Śląskich.  Obecne były panie Grażyna Hołyś-Warmuz- Prezes Oddziału ZNP i  Alicja Stysz-Adamska- Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP, a także Anna Sobieraj naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
Organizatorami Forum byli: Zarząd Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Siemianowicach Śląskich. Forum powstało także we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemianowicach Śląskich.
Informacje nt. Forum  na blogu Sekcji Bibliotekarskich: bibliotekarska.cba.pl.

 

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach   


 Szkolenie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP  w Katowicach odbyło się 22 maja 2018r.  w Miejskiej Bibliotece Publicznej (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich.  Szkolenie dotyczyło dokumentowania działań bibliotekarzy szkolnych w formie sprawozdań i zatytułowane było „Sprawozdawczość w bibliotece szkolnej”.
Członkinie Sekcji dyskutowały również nad założeniami do planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

Tuż po zakończeniu szkolenia odbyło się  III Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śląskich „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” .


Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę

Jak co roku w trzecią niedzielę maja odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę.
Zgromadzeni 20 maja 2018r. bibliotekarze uczestniczyli we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny oraz w spotkaniu w Domu Pielgrzyma.

Mszę Świętą sprawował ks. prof. dr hab. Henryk Olszar, duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. Podczas kazania zwrócił uwagę na odpowiedzialność bibliotekarzy również za słowo i wspieranie użytkowników bibliotek w dążeniu do prawdy, a także na rolę biblioteki jako placówki kulturalnej i oświatowej w społeczeństwie.

W Pielgrzymce uczestniczyły m. in. pani Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego SBP i przewodnicząca  Okręgu Śląskiego SBP oraz Renata Sowada,  przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskich w Częstochowie i Katowicach.

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska w Domu Poezji

 Majowe obchody Tygodnia Biblioteka Członkowie Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie uczcili tradycyjnie przygotowaniem Sesji Popularyzatorskiej.

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska odbyła się 16 maja 2018r.  w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.   Tegoroczny temat Sesji to „Twórczość Zbigniewa Herberta w szkole i bibliotece".
Podobnie, jak w latach ubiegłych przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy w  Tygodniu Bibliotek oraz w Roku Zbigniewa Herberta.
Zgromadzeni wysłuchali następujących wystąpień:
O Zbigniewie Herbercie i Ludmile Marjańskiej. Historia z dedykacji wywiedziona – dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie;
„Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie” – poranek poetycki – Izabeli Jura, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie;
„Miesiąc ze Zbigniewem Herbertem” – projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie – Miłosławy Pasternak, Izabeli Sitek, dr Renaty Sowady.

Organizatorzy Sesji to: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.


Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie  


Spotkanie szkoleniowe Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie miało miejsce 8 czerwca  2018 r. w Klubie Nauczyciela ZNP w Częstochowie. Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu   „Sprawozdanie w bibliotece szkolnej”,  które poprowadziła przewodnicząca Sekcji.
Pani  Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP i opiekun Sekcji,  dokonała krótkiego podsumowania działań i życzyła miłego odpoczynku wakacyjnego.
Kolejne spotkanie szkoleniowe odbędzie się już w nowym roku szkolnym.
Dziękując za tegoroczną współpracę, życzymy wspaniałego wypoczynku!